Olen osallistunut vanhempainiltoihin päiväkodissa, ala-asteella ja yläasteella. En ole voinut olla kiinnittämättä huomiota siihen, kuinka tärkeää kannustuksen ja tuen tarve on lapsille ikään katsomatta. Mietin, voisiko tässä olla yksi asia, joka erottelee myös työpaikkojen menestyjät heikommista? Ehkä niissä on auttamisen ja tukemisen kulttuuri, jossa ketään ei jätetä selviytymään yksinään. Työelämässä ei ole opettajia, joten vastuu kulttuurin toteuttamisesta on esimiehillä ja henkilöstöosastolla. Jokainen voi kuitenkin tehdä oman osansa yhteisöllisyyden eteen.

Päiväkodissa lapsia ohjataan tietysti iänkin takia kädestä pitäen oppimaan taitoja ja ottamaan kaikki mukaan. Myös ala-asteella neuvotaan selkeästi, mitä pitää tehdä ja ohjataan olemaan kaveri kaikille. Tässä vaiheessa luokka on vielä yhtenäinen porukka, joka toimii yhdessä. Luokassa on erilaisia oppilaita, mutta siellä opetellaan tekemään yhteistyötä muiden kanssa. Opettajat tukevat yhteisöllisyyden kehittymistä.

Yläasteella ei olekaan enää ketään aikuista, joka tietäisi nuoren kaikki asiat ja näyttäisi, mitä pitää tehdä. Tässä vaiheessa osa porukasta alkaa jo syrjäytyä. Vaatimus itsenäisestä työskentelystä on joillekin yläasteikäisille liikaa.

Myös suomalainen työelämä on usein aika yksilökeskeistä ja yksinäistä. Monessa paikassa on sellainen kulttuuri, että uusi työntekijä jätetään yksin ja katsotaan, alkaako hän tuottaa tulosta vai vaihdetaanko hänet uuteen. Uskon, että suurin osa ihmisistä pystyy suoriutumaan hyvin saamastaan työstä, jos tavoite ja vastuualueet ovat selkeästi tiedossa ja tulokkaalle on annettu hyvä perehdytys tehtäviin sekä otettu työyhteisöön mukaan.

Alisuoriutujalta vaikuttavasta uudesta tyypistä voi kasvaa hyvin tuottava työntekijä tsemppaavassa ympäristössä.
Rekrytointivaihe on tärkeä, jotta löydetään henkilö, jonka tiedot ja taidot ovat riittävät. Yhtä tärkeää on, että hän sopii vuorovaikutustavoiltaan ja työtyyliltään tehtävään ja muuhun ympäristöön. Sitten on huolehdittava perehdytyksestä ja uuden työntekijän ottamisesta mukaan yhteisöön. Ala-asteella toimivaa sääntöä voisi soveltaa työpaikoillakin: Töissä pitää olla kaikkien kaveri. Vapaa-ajalla voi valita kaverinsa itse.

HR with you auttaa rekrytoinnissa ja perehdyttämisen suunnittelussa. Ota yhteyttä! Reija Laurell, HR Business Partner, p.0405244096. hrwithyou.fi