EL-PARTSin henkilökunnalla on mahdollisuus harrastaa virkistäviä aktiviteettejä niille varatuissa tiloissa. Markus ja Reija pääsivät seuraamaan kahvitauon pöytäcurling-ottelua.

Toimitusjohtaja Markus Eroselle työyhteisön hyvinvointi ja liikunta ovat tärkeitä asioita. Yrityksessä on käytössä eräs kekseliäs henkilöstöetu: kuntoisuusvapaa. Lyhyesti kyse on palkallisista vapaapäivistä, joita voi saada kunnon kohottamisesta.

Yrityksen henkilökunta onkin osallistunut aktiivisuushaasteisiin muita yritystiimejä vastaan sekä erilaisiin juoksutapahtumiin. Työporukalla on ranteissaan työnantajalta saatu aktiivisuusmittari.
EL-Parts Oy:ssä panostaminen työkykyyn ja liikuntaan lähti aikoinaan, kymmenkunta vuotta sitten, työntekijöiden toiveesta. Työntekijät kysyivät mahdollisuutta liikuntaseteleihin, mutta yrityksen johto halusi keksiä paremman tavan edistää liikuntaa.

– Mietimme, että miten voisimme saada aikaiseksi jatkuvaa tekemistä, niin ettei olisi vain tyky-päivä kerran vuodessa. Lähdimme tekemään kehonkoostumusanalyyseja ja kuntotestejä. Pyrimme mahdollistamaan osallistumisen kaikille, vaikka lähtötasot voivat olla erilaiset.

Armeijasta tuttu kuntoisuusloma innostaa liikkumaan

Armeijasta tuttu kuntoisuusloma tietää sähkötarviketukkukaupan työntekijöille 1-2 vapaapäivää kunnon ylläpitämisestä ja kunnon kohottamisesta.

– Kun kunto kasvaa, oma vireystila kasvaa, työkyky paranee ja siitä saa kuntoisuusvapaan. Sen sijaan, että sanoisimme ”soo soo ei saa syödä enää kovia rasvoja”, meillä pääsee kehonkoostumusanalyysiin.

Talon uusi kasvo hr-asiantuntija Reija Laurell

Syyskuussa EL-Partsilla aloitti hr-asiantuntija, mikä on 20 henkilön yrityksessä melko harvinaista. Työntekijätyytyväisyys on yrityksen menestyksen kannalta ykkösasioita.

– Päätimme panostaa henkilöstön kehittämiseen ja ostimme hr-palveluita firmaan. On parempi, että henkilö keskittyy henkilöstöpuoleen koko ajan ja tuo siihen uutta näkemystä kuin jos itse hoitaisin näitä asioita kaiken muun ohella. Reija on myös mukana pohtimassa strategisia kysymyksiä.

– Jos itse alan käyttää aikaani näihin asioihin, se on jostain muusta pois, Markus Eronen kertoo. HR with you Oy:n HR business partner Reija Laurellin ja Tuusulassa kotipesää pitävän EL-Partsin yhteistyö käynnistyi viime vuonna onnistuneilla rekrytointitoimeksiannoilla. Syyskuussa 2018 Laurell aloitti yrityksen osa-aikaisena hr-asiantuntijana.

– Yhteistyön tavoitteena on henkilöstön sitouttaminen ja työtyytyväisyyden lisääminen entisestään, vaikka ne nytkin ovat hyvällä tasolla. Urien pidentäminen ja vaihtuvuuden vähentäminen ovat myös henkilöstöjohtamisen tavoitteita. EL-Partsilla on mukava ja tosi rento ilmapiiri, Reija Laurell täsmentää tavoitteita.

Yhteistyö on lähtenyt käyntiin henkilöstöön tutustumisella kahdenkeskisin keskusteluin sekä työnkuvien läpi käynnillä.

– Ulkopuolelta tuleva henkilö tuo luotettavuutta kaikkien kesken, jolloin hän saa ehkä paremmin tietoa asioista. Koen plussaksi tehtävän hoidossa sen, etten ole johdon osallinen.
Erosen mukaan yrityksen henkilöstöasioihin panostamisen nähdään kantavan yrityksen menestymiseen pidemmällä aikavälillä.

Alihankintasuhteessa työaika voi joustaa suvantojen ja ruuhkahuippujen mukaan.

– Pyrin olemaan itse läsnä ja pyydän paljon palautetta. Pyysin Reijaa tuomaan nimettömänä palautetta. Meillä käydään myös 1,5 vuoden välein kehityskeskustelut. Meillä on sellainen keskustelukulttuuri, että aina voi puhua kanssani asioista.

”Kehitämme palveluita pienempiä asiakkaita silmälläpitäen”

Yrityksen uusi logistiikkakeskus ja toimitilat valmistuivat viisi vuotta sitten. Pienen yrityksen kilpailuvaltti hyvin perinteisesti toimivalla alalla on omanlaisensa toimintamalli, jossa sähköinen kaupankäynti on keskiössä.

– Toimimme yhden toimipisteen mallilla ja asiakkaat tilaavat tuotteet verkosta. Olemme keskittyneet pienempiin asiakkaisiin: kehitämme valikoimaa, toimintamallia ja palvelua pienille yrityksille sopivaksi. Asiakaspalvelua saa silloin, kun sille on tarve.

– Meillä on myös omia maahantuonteja, jolloin pystymme tarjoamaan houkuttelevia tuotteita. Sellaisia, jotka ovat ikään kuin haastajan asemassa markkinoilla, Eronen kertoo.

EL-Partsissa kaksi kolmasosaa kaupankäynnistä on sähköistä.

Yrityksessä on tälläkin hetkellä työpaikkoja avoinna.

Teksti: HR with you Oy:n viestintä