Jokaisella työpaikalla tulee joskus konflikteja. Niiden ratkaiseminen on hyvin erilaista riippuen kulttuurista ja konfliktin osallisista.

Konflikteja voi syntyä työasioista tai siitä, että toisen käytös syystä tai toisesta ärsyttää. Tyypillisesti jos yrityksellä menee huonosti, myös konflikteja on enemmän. Haetaan ehkä syyllisiä huonoon menestykseen ja pönkitetään omaa asemaa toisen kustannuksella.

Olen seurannut erilaisten esimiesten työtä ja päätynyt seuraavanlaisiin hyviin käytänteisiin konfliktien selvittelyssä.

1. Selvitä perusteellisesti, mikä on konfliktin taustalla

Tämä on tärkein kohta, ja se missä selvittelijä usein menee harhaan. Usein oikeaa syytä ei haluta kertoa tai se voi olla jotenkin hävettävä. Myös aikuisilla taustalla on usein kateutta tai sitä, että kokee toisen loukanneen käytöksellään, eikä osaa kuitenkaan tarkemmin kuvailla, millä tavoin.

Kateus voi usein olla jopa tiedostamatonta ja liittyä melkein mihin vaan: asemaan työpaikalla, ulkonäköön, työhuoneen sijaintiin, parempiin asiakkaisiin tai onnistumisiin tai vaikka kateuteen jonkun kolmannen työkaverin huomiosta.

Aikuisilla on usein kysyttäessä tarve perustella oma käytöksensä jollain työhön liittyvällä asialla, vaikka usein työtehtävät eivät liity ollenkaan tai liittyvät ehkä vain epäsuorasti konfliktin alkuperäiseen syyhyn.
Lasten on helppo myöntää, että toinen on vienyt heiltä kaverin tai toisella on sellainen pipo, jonka itse haluaisi. Aikuisena näitä ei enää kehdata myöntää, ja ongelman selvittelyssä mennään heti väärään suuntaan, jos aletaan selvittää jotain muuta kuin oikeaa syytä.

Tähän vaiheeseen on syytä käyttää aikaa ja ymmärrystä.

2. Jos mahdollista, käytä huumoria tilanteen ratkaisemiseen

Ehdottomasti paras ja varmasti yksi vanhimpia keinoja konfliktien ratkaisemiseen on huumori. Joillakin työpaikoilla tämä on luontainen keino ja myös esimiehen persoona voi olla sellainen, että se puolihuomaamatta ehkäisee konfliktien syntymistä.

Olen ollut huomaavinani, että mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä enemmän huumoria työpaikoilla viljellään. Toki onneksi etelässäkin näitä paikkoja löytyy.

3. Järjestä yhteinen projekti tai illanvietto

Jos konflikteja syntyy aina samojen henkilöiden välille, voi olla hyvä järjestää heidän töitään niin, että he joutuvat kommunikoiman enemmän. Välttely vie asioita huonompaan suuntaan, eikä se aina ole mahdollista.

Joskus on nähty konfliktien selviävän illanvietoissakin, kun osapuolilla on ollut aikaa jutella asioista epävirallisesti.

4. Taito jättää konflikti taakse

Kuten lasten kanssa, myös työpaikalla pätee se, että kun ongelma on käsitelty, se jätetään taakse ja unohdetaan. Kaikkea ei välttämättä aina tarvitse seurata ja analysoida loputtomiin eikä laatia muistiinpanoja tilanteen etenemisestä.