Tapasin tänään yrityskummini Hans Alanderin ja ajattelin jakaa ajatuksiani aiheesta. Alun perin tapasin kummin Yrityskummit ry:n kautta. Tuossa tilaisuudessa oli neljä yrityskummia, jotka kaikki kertoivat minulle itsestään. Itse kerroin heille yritysideastani. Sitten päätimme, kenen kanssa mentorointi sujuisi parhaiten. Valinta oli tosi onnistunut, ainakin minun kannaltani. Aina tapaamistemme jälkeen olen löytänyt uutta näkökulmaa kohti oikeaa suuntaa.

Tuosta ensimmäisestä tapaamisesta on nyt neljä vuotta ja olemme tavanneet noin puolen vuoden välein. Olen saanut korvaamatonta neuvontaa siitä, mikä on järkevää ja mikä kannattaa. Itselläni oli vahva tahto yrittäjyyteen ja ideoita, mutta vain aavistuksia siitä, mitä kaikkea yrittäjyys pitää sisällään.

Yrityskummi oli ensimmäinen henkilö oman tuttavapiirin ulkopuolelta, joka käytti osaamistaan auttaakseen yritystäni. Tuon jälkeen olen saanut apua myös muilta ihmisiltä, jotka käyttävät vapaa-aikaansa yrittäjien auttamiseen. Yrittäjille on tarjolla kattavasti palveluja mentorin löytämiseksi. Myös Suomen Yrittäjillä on mentorisi.fi-palvelu.

Yrityksissä käytetään enenevässä määrin mentorointia, ainakin esimiestehtävissä. Kun nyt mietin uraani taaksepäin, olisin itse kokenut mentorin jo tuolloin suurena kannustimena ja palkitsemiskeinona. En kuitenkaan ollut johtoasemassa, jossa olisi ollut mahdollisuutta päästä mukaan mentorointiin. Jälkikäteen ajateltuna tuollainen olisi varmaankin lisännyt arvostuksen tunnetta. Miksi tätä palkitsemiskeinoa niin harvoin tarjotaan ”tavallisille” työntekijöille?

Arvostuksen tunne tulee neljäntenä fysiologisten tarpeiden, turvallisuuden tarpeiden ja sosiaalisten tarpeiden jälkeen. Vasta tämän jälkeen on mahdollista alkaa toteuttaa itseään (Maslow). Koska palkka ja turvallinen työyhteisö yleensä tyydyttävät nuo kolme ensimmäistä, olisi tärkeää pyrkiä tyydyttämään juuri arvostuksen tarvetta.

Olen haastatellut viime vuosina paljon ihmisiä, ja hyvin monen kohdalla juuri arvostuksen tarve on se, jota lähdetään hakemaan muualta. Ihmisillä on luontaisesti tarve toteuttaa itseään. Olisi hienoa, jos mahdollisimman moni pääsisi työssään sille tasolle, että se on mahdollista.

Arvostuksen tarvetta voi tyydyttää monilla keinoin, mutta mentorointi on helpoimmasta päästä järjestää työnantajalle.

Tiimivalmennus toimii yksilövalmennuksen ohella hyvänä mentorointikeinona. Tiimivalmennuksessa tiimin jäsenet mentoroivat toisiaan. Tätä on laajasti otettu käyttöön kaikenkokoisissa yrityksissä. Jos tarvitset tiimivalmennuksillesi vetäjää, olen myös itse kouluttautunut ja perehtynyt aiheeseen ja käytettävissä. Lisätietoa löydät www.hrwithyou.fi, soittamalla tai viestittelemällä!