Intuition and gut feeling in recruitment

Intuition and gut feeling in recruitment

Based on current research, 80-90% of managers rely on gut feeling and intuition in hiring decisions. There has been a lot of discussion about the use of intuition in recruitment process and researchers have opinions both for and against. In practise, one of the most...
Intuition and gut feeling in recruitment

Intuitio ja aavistukset (gut feeling) rekrytoinnissa

Tarkasteltavasta tutkimuksesta riippuen noin 80-90% johtajista luottaa rekrytoinnissa aavistuksiin ja intuitioon. Aiheesta on kirjoitettu paljon ja mielipiteitä intuition hyödyntämisestä rekrytoinnissa löytyy puolesta ja vastaan. Yleisintä nykyään lienee erilaisten...