HR-palvelut

REKRYTOINTI JA HEADHUNTING

Hoidamme rekrytointiprosessin ja suorahaun alusta loppuun asiakkaan toiveiden mukaan.

Käytämme MPA-työskentely- ja vuorovaikutustyylin arviointia ja ACE-kykytestejä ongelmanratkaisukyvyn mittaamiseen sertifioidun testaajan toimesta.

Tarjoamme myös valmennusta työnhakuun sekä erillisiä testauksia.

 

HENKILÖSTÖKYSELYT, HR-PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

Henkilöstökyselyt (esim. henkilöstötyytyväisyys, asiakastyytyväisyys) toteutetaan Surveypal-ohjelmalla. Henkilöstön tyytyväisyyden ja työilmapiirin mittaukset on luotettavuussyistä hyvä teettää ulkopuolisella tekijällä. Vastaaminen on helpompaa ja totuudenmukaisempaa, kun voi olla varma, että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäisen vastaajan henkilöllisyys paljastu omille esimiehille. Kyselyjen teko vie myös aikaa, jolle on monesti muutakin käyttöä.

Voimme myös järjestää kyselyn purkutilaisuuden sisältäen keskustelua ja ryhmätöitä vastausten käsittelemiseksi, jotta kyselystä saadaan suurin hyöty. Henkilöstökyselyjen raportit sisältävät aina myös toimenpide-ehdotukset.

 

TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN, PALKITSEMINEN

Autamme yrityksiä työhyvinvoinnin tukemisessa tekemällä yrityskohtaisia suunnitelmia. Suunnittelu on hyvä aloittaa nykytilanteen kartoituksella ja jakaa välitavoitteisiin. Tavoitteen toteutumista seurataan mm. sairauspoissaolojen määrällä ja työtyytyväisyyden mittaamisella. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö tekee myös parempaa tulosta.

Oikeanlainen palkitseminen liittyy vahvasti työhyvinvoinnin kokemukseen. Voimme auttaa myös palkitsemismallien suunnittelussa.

 

KONSULTOINTI JA ULKOISTETTU HR

Yllämainittujen lisäksi autamme mm. työsopimusten, perehdytysmateriaalien tai HR-strategioiden laadinnassa. Tarvittaessa voit myös kysyä sijaispalveluita tai muutamana päivänä viikossa toimistollanne tapahtuvaa HR-työtä.