HR-palvelut

REKRYTOINTI JA HEADHUNTING

Hoidamme rekrytointiprosessin (ja suorahaun) alusta loppuun asiakkaan toiveiden mukaan. Käytössä MPA-työkäyttäytymisanalyysi ja ACE-kykytestit.

Tarjoamme myös valmennusta työnhakuun.

HENKILÖSTÖKYSELYT, HR-PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

Henkilöstökyselyt (esim. henkilöstötyytyväisyys, asiakastyytyväisyys) toteutetaan Surveypal-ohjelmalla. Henkilöstön tyytyväisyyden ja työilmapiirin mittaukset on luotettavuussyistä hyvä teettää ulkopuolisella tekijällä. Vastaaminen on helpompaa ja totuudenmukaisempaa, kun voi olla varma, että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäisen vastaajan henkilöllisyys paljastu omille esimiehille. Kyselyjen teko vie myös aikaa, jolle on monesti muutakin käyttöä.

Voimme myös järjestää kyselyn purkutilaisuuden sisältäen keskustelua ja ryhmätöitä vastausten käsittelemiseksi, jotta kyselystä saadaan suurin hyöty. Henkilöstökyselyjen raportit sisältävät aina myös toimenpide-ehdotukset.

LAKISÄÄTEISET SUUNNITELMAT

Teemme yritykselle lakisääteiset suunnitelmat valmiiksi pohjatietojen perusteella. Voit tilata myös erilaiset ohjeistukset tai esimerkiksi henkilöstöhallinnon intranet-sivujen sisältöä, suomeksi ja englanniksi.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma, työterveyshuoltosuunnitelma, työturvallisuussuunnitelma, päihdeohjelma, sähköpostiohjesääntö ja henkilörekisteriseloste ovat lakisääteisiä kun työntekijämäärä ylittää tietyn tason.

KEHITYSKESKUSTELUT, HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN

Kehityskeskustelut ovat tärkeä strategian jalkauttamisen väline. Oikein toteutettuina kehityskeskustelut parantavat työhyvinvointia ja lisäävät sitoutumista työnantajaan. Kehityskeskustelut ovat työntekijän ja hänen lähimmän esimiehensä välisiä säännöllisesti noin kerran vuodessa käytäviä luottamuksellisia keskusteluja. Kehityskeskustelussa käydään läpi työntekijän tehtäviä, tavoitteita, osaamista ja osaamisen kehittämistä sekä työhyvinvointia. Kehityskeskustelussa työntekijän tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena. Tehdyt päätökset kirjataan ja niitä seurataan. Annamme apua kehityskeskustelun rakenteen ja keskustelutilanteen suunnitteluun.

TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN

Autamme yrityksiä työhyvinvoinnin tukemisessa tekemällä yrityskohtaisia suunnitelmia. Suunnittelu on hyvä aloittaa nykytilanteen kartoituksella ja jakaa välitavoitteisiin. Tavoitteen toteutumista seurataan sairauspoissaolojen määrällä ja työtyytyväisyyden mittaamisella.

KONSULTOINTI, HR-TYÖ JA SIJAISTAMINEN

Yllämainittujen lisäksi autamme mm. työsopimusten, perehdytysmateriaalien tai HR-strategioiden laadinnassa. Tarvittaessa voit myös kysyä sijaispalveluita tai muutamana päivänä viikossa toimistollanne tapahtuvaa HR-työtä.