Konfliktit työpaikalla

Aikuisilla on usein kysyttäessä tarve perustella oma käytöksensä jollain työhön liittyvällä asialla, vaikka usein työtehtävät eivät liity ollenkaan tai liittyvät ehkä vain epäsuorasti konfliktin alkuperäiseen syyhyn.