Palvelut

Yrityksen palveluja ovat rekrytointi, henkilöarviointi ja headhunting, HR-prosessien kehittäminen ja ulkoistetut HR-palvelut.

Rekrytointi,
henkilöarviointi ja headhunting

Hoidamme rekrytointiprosessin ja suorahaun alusta loppuun asiakkaan toiveiden mukaan. Erikoistumisalueet ovat tekniset toimialat sekä myynti-, talous- ja esimiestehtävät.

Käytämme MPA-työskentely- ja vuorovaikutustyylin arviointia ja ACE-kykytestejä ongelmanratkaisukyvyn mittaamiseen sertifioidun testaajan toimesta.

Tarjoamme myös valmennusta työnhakuun sekä erillisiä testauksia.

 

 

Työtyytyväisyyden ja motivaation kehittäminen, suorituksen johtaminen

Autamme kehittämään työntekijöidesi motivaatiota ja työtyytyväisyyttä. Erilaiset asiat motivoivat erilaisia henkilöitä. Lisäksi esimerkiksi hyvä perehdytys, selkeä työnjako ja työntekijöiden arvostaminen kehittävät koko työpaikan ilmapiiriä.

Autamme yrityksiä työhyvinvoinnin tukemisessa tekemällä yrityskohtaisia suunnitelmia. Suunnittelu on hyvä aloittaa nykytilanteen kartoituksella ja jakaa välitavoitteisiin. Tavoitteen toteutumista seurataan työilmapiirikyselyllä. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö tekee parempaa tulosta.

Oikeanlainen palkitseminen liittyy vahvasti työhyvinvoinnin kokemukseen. Autamme myös palkitsemismallien suunnittelussa.

Tiimityön kehittämisen välineenä käytössä on käyttäytymis- ja motivaatioanalyysi EASI.

 

Ulkoistetut HR-palvelut

Yllämainittujen lisäksi autamme mm. HR-prosessien suunnittelussa, työsopimusten ja perehdytysohjelmien laadinnassa, päivittäisten HR-asioiden hoitamisessa ja henkilöstön yleisen tyytyväisyyden ylläpitämisessä.

Asiakkaan tarve voi olla kertaluontoinen määräaikainen projekti tai pidempiaikainen HR-assistentin, HR-asiantuntijan tai HR-päällikön tarve. Suunnittelemme jokaiseen tilanteeseen sopivan ratkaisun.